EkoSub

EkoSub je preduzeće specijalizovano za usluge iz domena dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije, fumigacije, zaštita od ptica i dezinfekcije vode u oblasti komunalne i veterinarske higijene kao i poslovnih prostora, zdrastvenih ustanova, obdaništa, stambenih prostorija i ostalih zatvorenih i otvorenih površina. Kadrovski i tehnički je osposobljena za najsloženije poslove u oblasti DDD uz primenu sredstava koji su odobreni u EU. Sve usluge izvodimo po principima HACCP i ISO standarda.

Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

EkoSub svoj osnovni zadatak ostvaruje po najvišim evropskim normama zahvaljujući stalnom unapređenju, podizanju i razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalno i racionalno korišćenje tehničkih potencijala.

Osnovni pristup je da našim korisnicima obezbedimo savremenu i pouzdanu uslugu, isporučenu u skladu sa specifikacijama, odobrenim zahtevima klijenata i koja u potpunosti ispunjava svoju funkciju. Sve poslove obavljamo prema zahtevima tržišta, važećim zakonskim propisima i kodeksu poslovnog morala.

Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta EkoSub je da zadovolji pre svega potrebe svojih klijenata kao i potrebe ostalih zainteresovanih strana, poslovnih partnera, zaposlenih, lokalne zajednice i društva u celini pružanjem usluga u oblasti vršenja mera dezinfekcije, provođenja mera dezinsekcije, izvođenjem mera deratizacije, stalan razvoj tehnologija iz oblasti DDD poslova i praćenje svetskih tendencija u oblasti DDD poslova, primena rezultata naučnih istraživanja u oblasti DDD poslova, primena savremenih metoda i tehnika rada, stalno usavršavanje i podizanje kvaliteta rada zaposlenih uz istovremeno motivisanje, obuku i osposobljavanje zaposlenih za ostvarivanje definisanih opštih i posebnih ciljeva i sprovođenje politike kvaliteta i zaštite životne okoline.

Usluge vršimo najkvalitetnijim proverenim ekološkim preparatima na način koji isklučuje mogućnost ometanja poslova naših klijenata i sa posebnom pažnjom pristupamo imovini korisnika usluga kao i zdravlju zaposlenih.

Koristimo najsavremenija dostignuća nauke i prakse u sanitarno-ekološkoj zaštiti prostora. Naš stručni tim posebnu pažnju obraća na rezistenciju insekata na primenjene preparate i vrši pravilnu rotaciju i doziranje preparata, kao i na kombinaciju pasivne i aktivne zaštite. Sve ove godine nastojimo i činimo da idemo korak napred, da blagovremeno i korektno izađemo u susret potrebama korisnika usluge. Posedujemo sve važeće dozvole, sertifikate iz oblasti DDD poslov. Radimo po principima HACCP.

Za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima dajemo garanciju za iste.

Naše poslovne prostorije se nalaze u ulici Ivangradska 2, 24000 Subotica